Viola

Lien MP3: Tin tin tin viola

a viola choro no terreiro
a viola choro no terreiroooo
é ele é mandigueiro
é ela é mandinga
eh tin tin tin
viola
eh tin tin tin
viola